Ray Smith

Tours  
Ray Smith - November 1978 Tour details
Ray Smith - October 1979 Tour details